Trang chủ / Dự án / Chị Hiền

Chị Hiền

Chủ đầu tư: Nam Long Nguyễn

Địa chỉ: Đà Nẵng

Quy mô: 1 tầng, 140m2

Mức đầu tư: 700 triệu

Nhà thầu thực hiện: Nam Long Nguyễn

 

 

 

0935000413
0935000413